Home

De Stichting Genealogie en Historie Schiermonnikoog is opgericht in 2013 en wil het eilander erfgoed met betrekking tot de woningen en de genealogieën opsporen, registreren en zo mogelijk verzamelen,  bewaren en onderhouden. In 1989 is een boek uitgegeven over Schiermonnikoger geslachten waarin ruim 90 geslachten, die vóór 1800 al op het eiland woonden, beschreven zijn.

Door het digitaliseren van het Archief van de Heren van Schiermonnikoog zijn er zeer veel nieuwe (onbekende) gegevens waardoor eerst een boek zal verschijnen met de historie van Schiermonnikoog aan de hand van deze gegevens. Voor verdere gegevens zie de rubriek

De website zal per 31 december 2018 uit de lucht gaan.