Home

De Stichting Genealogie en Historie Schiermonnikoog is opgericht in 2013 en wil het eilander erfgoed met betrekking tot de woningen en de genealogieën opsporen, registreren en zo mogelijk verzamelen,  bewaren en onderhouden. In 1989 is een boek uitgegeven over Schiermonnikoger geslachten waarin ruim 90 geslachten, die vóór 1800 al op het eiland woonden, beschreven zijn.

Door het digitaliseren van het Archief van de Heren van Schiermonnikoog zijn er zeer veel nieuwe (onbekende) gegevens waardoor deze eerst een boek zal verschijnen met de historie van Schiermonnikoog aan de hand van deze gegevens.
Daarna zal gewerkt worden aan een vervolg met historische gegevens met betrekking tot de woningen op het eiland en de genealogieën worden bijgewerkt met nieuwe gegevens zodat een overzicht ontstaat wie, waar en wanneer woonde op het eiland.